Kategorier
Allmänt

Bostadsanpassning i Stockholm – din rätt

När din livssituation ändrats radikalt har du rätt till bostadsanpassning i Stockholm. Om du av sjukdom eller efter olycka fått försämrad rörlighet eller annat ska din bostad anpassas.

En persons livssituation är aldrig statisk och vad som är rätt idag kan vara fel imorgon. Inte minst gäller detta den egna bostaden. För många handlar det om preferenser men för andra handlar det om nödvändigheter. Hemmet behöver anpassas så att de aktiviteter som måste utföras där fungerar för den boende.

Vissa har medfödda funktionshinder medan andra har förvärvade skador genom sjukdom eller olyckor. Orsaken är mindre intressant. Det viktiga är att lagen säger att bostäder i möjligaste mån ska anpassas till boende med funktionshinder. Saker som hygien och matlagning och tillgänglighet måste fungera.

Hur ser processen ut vid bostadsanpassning?

Till att börja med behöver en läkare eller annan medicinskt sakkunnig person skriva ett utlåtande. Där kan t ex beskrivas typ av problem och om skador beräknas vara livslånga. Därefter ska en arbetsterapeut eller sjukgymnast upprätta en förteckning över lämpliga anpassningar. Det kan handla om många olika saker.

Att underlätta tillgänglighet är den överlägset vanligaste åtgärden. Trösklar slipas ned eller tas bort. Många kan också ha problem i samband med dusch och bad. Då kan badrum anpassas med exempelvis duschkabin eller väggfasta handtag.

Att ansöka i förskott är lämpligt. På så vis vet du om din ansökan blir godkänd av kommunen innan du startar en åtgärd. Skulle du senare flytta och dina funktionshinder finns kvar har du rätt till samma åtgärder i nya hemmet.