Kategorier
Bostad

Det finns bra fastighetsförvaltning i Göteborg

Att äga en eller flera fastigheter eller en bostadsrättsförening kan vara ett stort ansvar om det ska göras väl, därför finns det företag som har fastighetsförvaltning i Göteborg på heltid.

Man vill inte elda för kråkorna, hur charmiga och kloka de fåglarna än kan vara. Man vill att en fastighet skall vara varm och dragfri men energisnål och med god ventilation. Det är mycket att se över för att hålla den balansen men om man anlitar en fastighetsförvaltare i Göteborg så underlättas det betydligt. Ingen vill betala för mycket i hyra, då känner man sig utnyttjad och vill inte ta hand om det man hyr. En nöjd hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare är däremot angelägen om att vårda sin bostad och känner sig lojal med fastighetsägare eller styrelse. En välskött fastighet blir ett vinnande koncept för alla parter och utomstående yrkeskunnande ger tyngd åt beslut och åtgärder som måste tas.

Fastighetsförvaltning ska vara långsiktig också

Hyror och avgifter ska sättas marknadsanpassat men det är oundvikligt att skötsel och renovering kostar. Ett företag som sysslar med fastighetsförvaltning har god vana och erfarenhet av att göra de kalkyler som behövs för att skapa balans. Ett byte av alla fastighetens fönster kan verka som en onödig, ytlig uppiffning av fastigheten men visar sig vara en god långsiktig investering eftersom uppvärmningskostnaderna minskar drastiskt. I bostadsrättsföreningar kan det vara bra att ha med kunnig expertis som blir ett objektivt stöd vid styrelsemöten eller vid andra tillfällen när viktiga beslut behöver fattas.