Kategorier
Bostad

En smidig administration

Att hantera skötsel och administration av fastigheter är komplicerat. Ett fungerande datoriserat fastighetssystem är nödvändigt för att göra arbetet så enkelt som bara är möjligt.

Dagens fastighetsskötsel kräver en hel del och det är ett antal områden och ärenden som behöver få uppmärksamhet. Att underlätta hanteringen bör vara första prio för alla som är sysselsatta inom branschen. Då ett stort antal av ärendena kräver snabb hantering är ett system som täcker det mesta ett vanligt önskemål.

Det är omöjligt att lista vilket av alla områden som ska hanteras först. Hyror är förstås väsentliga men det är också underhåll och service på själva byggnaderna. Fungerande VA-system och elektricitet kan inte heller det nedprioriteras. Fastighetsförvaltning är roligt, utmanande och komplext.

Ett välfungerande system

Fastighetsförvaltare har framfört önskemål på system som innefattar ett flertal viktiga ärenden. Man önskar funktioner för administration av hyror med möjlighet till aviseringar och annat. Det finns också behov av lagring av avtal. Planer för löpande underhåll och service samt ärendehantering för felanmälan är viktigt. Att kunna lägga in påminnelser för energikontroller och OVK-besiktningar uppskattas också.

Ett fastighetssystem behöver också vanligen kunna integreras med system för ekonomiärenden. Data ska lämpligen kunna överföras och underlätta arbetet för berörd personal. Egentligen är det förstås önskvärt att så många delar som möjligt finns tillgängliga i fastighetssystemet. Personal uppskattar att slippa använda fem olika program som inte synkar med varandra.

En tydlig och lättarbetad layout kombinerad med ett heltäckande system som saknar buggar och är snabbt – se, där har vi ett recept som fungerar. Läs mer om fastighetssystem på denna hemsida: pythagoras.se