Kategorier
Allmänt

Hur hittar jag rätt mäklare?

Ser man till större städer i Sverige – Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala – så finns det fler mäklare att välja bland. I en mindre stad finns, naturligtvis, ett mindre urval: där vet man vilka mäklare som finns och man vet också på ett ungefär vad man kan förvänta sig rent prismässigt. Det gör skillnad.

En mäklare i en mindre stad kan inte gömma sig på samma sätt; denne lever på ryktet och blir därmed också beroende av att varje affär sker med båda parters goda minne. Riktigt så fungerar det inte i större städer.

I Stockholm kan en mäklare, så att säga, gömma sig på ett annat sätt. Det innebär att man som kund kan komma att anlita en mäklare vars tidigare affärer egentligen borde ligga honom/henne i fatet. Det enda som man egentligen kan se över är huruvida en mäklare blivit prickad i sitt arbete. Det kan man kolla upp på FMI:s hemsida – Fastighetsmäklarinspektionen – som är det övergripande organ som granskar mäklare över hela Sverige.

En varning är inte hela världen – flera stycken däremot

En prick i registret ska emellertid inte ses som ett gigantiskt varningstecken. Handlar det däremot om flera sådana så bör man som kund dra öronen åt sig. Där kan det handla om ett medvetet fusk under en längre tid.

De flesta mäklare har någon gång under karriären fått en varning som lett till en prick i det egna registret: för de flesta handlar det om slarv vid exempelvis marknadsföring, att man skapat en undermålig mäklarjournal eller att man har missat att exempelvis registrerat ett bud. Allvarligt är om detta sker upprepade gånger, men att missa vid något enstaka tillfälle är naturligt – det sker inom alla yrken, eller hur?

Träffa många mäklare

Att välja mäklare handlar mycket om känsla. Naturligtvis så ska man även se till priset och arvodet. Gällande detta så har man ofta två alternativ: ett fast pris eller där man betalar mäklaren en viss procent av det slutpris man erbjuds. Både dessa har sina fördelar. Det fasta priset ger en trygghet medan provision å sin sida ofta skapar en mer aktiv mäklare. Det senare av logiska skäl: ju mer din bostad säljs för, desto mer pengar tjänar din mäklare.

Ett råd är att träffa så många mäklare som möjligt. Det är viktigt att känna trivsel och tillit till mäklaren. Du lägger din livs största affär i dennes händer, då måste man också känna sig trygg och säker.

Vid de möten man bokar in så tjänar man på att ställa frågor. Hur ser en framtida strategi ut? Har mäklaren vana av försäljning i området? Hur lång erfarenhet har mäklaren? Kolla även in mäklarens hemsida för att få en bild av hur exempelvis bilder och texter ser ut och om de stämmer överens med dina önskemål.

Kunskap om området är viktigt

Ju fler frågor du ställer, desto tydligare bild får du av varje mäklare. Områdeskunskap är väldigt viktigt om man ser till Stockholm. Där säljer man till stora delar även in hela området och inte enbart bostaden. Närhet till skola, affärer, idrottsanläggningar och tunnelbana spelar stor roll för spekulanter i vår huvudstad. En annan viktig sak är att mäklaren har möjlighet att prioritera dig och din försäljning. Att han har andra kunder är naturligt – men att visningar kolliderar är egentligen oförsvarligt.

På det stora hela: när du träffar rätt mäklare så kommer du att känna det i magtrakten. Du kommer att känna trygghet och ett lugn i kroppen. Kolla upp mäklaren på FMIs hemsida och efter det är det bara att hålla i hatten. Tänk även på att det är möjligt att byta mäklare också. Känner du att det inte fungerar: prova en annan istället.