Kategorier
Allmänt

Undvik dolda fel i samband med bostadsköpet

Många köpare tänker inte på att de har ett eget ansvar i samband med en bostadsaffär. Undersökningsplikten ska alltid uppfyllas och den ska man aldrig ta för lätt på. Det räcker inte med att man själv går runt i exempelvis en villa och känner på olika saker, ställer frågor till mäklaren och undersöker ytskikt. Gör man det så riskerar man väldigt mycket.

För en del så blir ett bostadsköp en längre process än väntat. Man köper en bostad för dyra pengar, man flyttar in och så börjar man upptäcka fel och brister i denna. Det tar man då för givet att säljaren ska betala eller åtgärda. Sanningen är emellertid den att det, i många fall, inte alls ligger på säljarens ansvar att göra detta. i många fall så kan de fel och brister som upptäcks ha varit synliga och därmed anmärkningsbara redan innan.

Hade köparen fullt ut uppfyllt sin undersökningsplikt så hade man exempelvis kunnat ge säljaren en chans att åtgärda felen i fråga – eller gjort en justering av köpeskillingen. Efter att en affär är slutförd så blir det betydligt svårare.

Dolda fel ska inte synas eller förväntas

Att ta hjälp av en besiktningsman är A och O för att göra en säker och trygg bostadsaffär. Det kostar inte många kronor, men för dessa får man också en professionell genomgång av bostadens skick där allt synligt – okulärt – granskas och där eventuella brister och fel sammanställs i ett protokoll. Detta protokoll delas ut i två exemplar där både säljare och köpare får varsitt och där man sedan kan börja en eventuell förhandling om exempelvis en justering av priset. Besiktningsmannen sammanställer även en lämpligt åtgärdsplan samt en uppskattning av kostnaden. Det ger säkrare affärer.

Dolda fel då? Ja, många invaggas i en slags falsk trygghet i detta. Det är också en förklaring till varför man ser att fler konflikter gällande detta äger rum idag. Ett dolt fel innebär att det inte ska ha varit synlig i samband med besiktningen. Felet ska ha funnits sedan tidigare och det ska vara av en sådan karaktär att det skulle ha påverkat slutpriset.

Dessutom så finns en annan del att tänka på också. Ett dolt fel ska aldrig ha varit förväntat. Med detta menas att exempelvis ett äldre hus vars tak aldrig blivit bytt kan ha förväntade fel på taket i fråga. Köparen ska alltså vara A) medveten om husets ålder och B) medveten om att taket aldrig blivit bytt. Man ska alltså kunna förvänta sig ett framtida takbyte baserat på den informationen. Springer taket läck vid ett sådant hus så kan således säljaren hävda att detta fel borde vara förväntat av köparen. Mycket tyder på att säljaren också har rätt i detta.

Utöka din undersökningplikt

De vanligaste felen upptäcks i badrum, i kök och för elen i bostaden. Inte sällan så handlar det om nyrenoveringar och ett tips är att man alltid kollar upp vilken firma som anlitas om man står inför att köpa en bostad vars badrum nyligen renoverats. Tyvärr så gör många privatpersoner sådant på egen hand idag och i syfte att öka värdet genom att spara pengar. Var beredd på detta. Fråga alltid mäklaren!

Ett annat tips är att du anlitar yrkesmän även utöver besiktningsmannen. Låt exempelvis en elektriker ta en närmare titt på elsystemet och olika installationer och anlita en rörmokare för att kontrollera golvbrunnar och annat. Det kostar inte så mycket – men det kan spara dig både pengar och besvär. Lycka till!